fixkindlustusmaakler

ERAKLIENDI

Vastutuskindlustus

Vastavalt kehtivale seadusandlusele on isik, kes tekitab kahju kolmandate isikute elule, tervisele või varale, kohustatud hüvitama selle täies mahus.

Vastutuse kindlustamise eesmärk on kaitsta kindlustajat etteplaneerimata finantskahjude eest.

Kindlustusriskide näited:

  • Korteri üürnik unustas välja lülitada vee etteande nõudepesumasinasse, veevoolik lõhkeb ja ning alumisel korrusel paiknev korter ujutatakse üle;
  • jalakäija või jalgrattur osutus süüdi liiklusõnnetuses, mille tagajärjel purunes auto tuuleklaas, mille väljavahetamise eest peab süüdlane tasuma;
  • jalakäija kukkus ning sai trauma seetõttu, et talvel jäi kõnnitee lumest või jääst puhastamata või liivaga üle puistamata; kauplusekülastaja pillas kauba kogemata maha ja rikkus selle;
  • suusatades tekitas üks suusataja teisele suusatajale kokkupõrke tagajärjel trauma;
  • koer tormas mööduvale inimesele kallale ja hammustas teda;
  • korteri ümberplaneerimisel tekkisid naabri seina praod.