fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Väikelaevakindlustus

Kindlustuskaitse merel ja maal

Väikelaevakindlustus hüvitab kahju, mille on väikelaevale põhjustanud:

  • väline mehhaaniline jõud, k.a karilesõit või veekogu põhja riivamine, kokkupõrge mis tahes muu liikuva või liikumatu kehalise esemega, sh teise veesõiduki või sadamarajatisega
  • torm ja/või tuul, kusjuures tuule kiirus ei pea olema määratletud
  • vargus
  • vandalism tulekahju, plahvatus või pikselöök
  • väikelaeva veest välja tõstmine, vette laskmine, ellingul hoidmine (ellingukahju)
  • väikelaeva transportimine treileril (transpordikahju)
  • lisaks otsesele varalisele kahjule hüvitab väikelaevakindlustus kahju ärahoidmise või vähendamise kulu.