fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Ehituse kogurisk

Ehituse koguriskikindlustus on mõeldud ehitatava ehitise kindlustamiseks.

Kindlustatuteks võivad olla tellija, peatöövõtja ja alltöövõtjad, kes teevad ehitustöid kindlustatud ehitusmahu osas.

Kindlustatavaks varaks võib ollaehitatav ehitis, s.o ehitusmaterjalidest ja -detailidest valmistatud ning maaga püsivalt ühendatud hoone või rajatis.

Ehitisega koos võib olla kindlustatud:

  • olemasolev vara, s.o vara, mis on kindlustatu omanduses, valduses või järelevalve all
  • kulud kindlustuskoha koristamisele kindlustusjuhtumi järel
  • lisatasud ületunnitöö, õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel või riiklikel pühadel töötamise eest, samuti kiireloomulistele vedudele tehtavad kulutused kindlustusjuhtumi järel
  • õhutranspordile tehtavad kulutused kindlustusjuhtumi järel
  • ehitusmasinad, -seadmed ja abitöövahendid, mida kasutatakse ehitamisel
  • kindlustatu seadusjärgne tsiviilvastutus, mis võib tekkida seoses ehitamisega mittetahtliku õigusvastase teo tagajärjel


Küsi lisainfot – Tel. 6825904, 4423001