fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Masinate ja seadmete kindlustus

Masinate ja seadmete kindlustus on mõeldud nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele, kellele kuuluvad masinaid ja seadmeid, mida kasutatakse
 

  • ehituses
  • põllumajanduses
  • metsatöödel
  • teedeehituses
  • jt tegevusaladel


Kindlustatavaks varaks võivad peale masinate ja seadmete olla ka neile paigaldatud lisamehhanismid.

Masinate ja seadmetega koos võivad olla kindlustatud

  • lisatasud ületunnitöö, õhtuse ja öötöö, puhkepäevadel või riiklikel pühadel töötamise eest, kui see on vajalik selleks, et võimalikult
  • kiiresti taastada masina seisukord kiireloomulised veosed, sh õhutranspordile tehtavad kulutused kindlustusjuhtumi järgi
  • masina päästetööd, kui masin on muutunud kasutuskõlbmatuks ning seda ei saa enam sihtotstarbeliselt kasutada