fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Liikluskindlustuse alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule. Seega annab liikluskindlustus liiklejale kindluse, et tema tekitatud kahju hüvitatakse ja kahju põhjustaja ei pea seda ise kandma. Teisalt annab kohustuslik liikluskindlustus liiklusõnnetuses kannatanule kindlustunde, et talle tekitatud kahju hüvitatakse.
Kui näiteks liikleja sõidab otsa ees pidurdanud autole, tekitab vigastusi jalakäijale või kaasreisijale, sõidab katki liiklusmärgi vms, siis hüvitab kahju selle põhjustaja kindlustusandja. Liikluskindlustuse alusel hüvitatakse ka liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi ravikulu raviasutuses. Jalakäija või jalgratturi liikluskahju hüvitatakse sõltumata sellest, kes põhjustas liiklusõnnetuse.
Kõikidel teeliikluses osalevatel ja liiklusregistris registreerimisele kuuluvatel mootorsõidukitel peab olema kehtiv liikluskindlustus. See tähendab, et
– Eesti liiklusregistris registreeritud sõidukitel peab olema kehtiv liikluskindlustusleping.
– Euroopa Majanduspiirkonna teiste lepinguriikide sõidukite suhtes tagab kindlustuskaitse sõiduki põhiasukoha riik.
– Muude riikide sõidukitel peab olema roheline kaart või piirikindlustus.
Kui liikluskahju põhjustaja vastutus on kindlustamata või jääb kahju tekitanud sõiduk tundmatuks, hüvitab liikluskahju Eesti Liikluskindlustuse Fond. Tundmatuks jäänud sõiduki tekitatud kahju teistele sõidukitele ei hüvitata.
Liikluskindlustuse kohustuslikkus tähendab seda, et liikluskindlustuse leping tuleb kindlasti sõlmida.
Kõiki liikluskindlustusalaseid küsimusi reguleerib Liikluskindlustuse seadus(LKS).


Millest sõltub liikluskindlustuse makse?

 • omaniku või vastutav kasutaja riskikoefitsiendist;
 • sõiduki tehnilistest omadustest – mootori võimsus – kw (registrimass ning või kohtade arv). Mida väiksem on sõiduki mootori võimsus, registrimass või bussi kohtade arv, seda odavam on selle kindlustamine;
 • sõiduki arvelolekukohast;
 • sõiduki liigist (sõiduauto, mootorratas, veoauto jne) ja sõiduki kasutamise otstarbest (tavakasutus, rendiauto, takso jne);
 • sõiduki arvelolekukohast – sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku aadress või sõiduki kasutamisel rendilepingu alusel rendilepingule kantud rentniku (vastutava kasutaja) aadress;
 • juhi vanusest ja soost.


Kindlustuskate

Kindlustussummad igale kannatanule ühe kindlustusjuhtumi kohta on:
 

 • 100 000 €UR varakahju puhul
 • 350 000€UR isikukahju puhul(iga kahju saanud isik)

Alates11.12.2009 kindlusstussummad ühe kindlustusjuhtumi kohta on:

 • 500 000 EUR varakahju kohta
 • 2 500 000 EUR isikukahju kohta

Alates 11.06.2012 on kindlustussummad:

 • 1 000 000 EUR varakahju kohta
 • 5 000 000 EUR isikukahju kohta