fixkindlustusmaakler

Fix Kindlustusmaakler OÜ

Leiame Teile parima kindlustuspakkumise

Fix Kindlustusmaakler OÜ on registreeritud Eesti Finantsinspektsiooni poolt, ning töötab ametliku litsentseeritud kindlustusvahendajana.
FIRMAST

Fix Kindlustusmaakler OÜ

Kiiresti arenev ning parimale teenindusele suunatud ettevõte. Oma tegevuses oleme keskendunud kliendi soovidest ja huvidest lähtuvalt ning aitame leida kliendile kõige enam sobiva kindlustuspakkumise.

Meie meeskond on asjatundlik ja kogenud, kelle ridades on erinevate kindlustusliikide ning riskihalduses suurt töökogemust omavad juhtivad spetsialistid.

Miks on parem kasutada kindlustusmaakleri teenuseid?

Kasutades Fix Kindlustusmaakler OÜ teenuseid võib Teie võit kindlustuslepingu sõlmimisel olla kuni -20% kindlustusmaksest, võrreldes erinevate seltside pakkumisi võib vahe olla kuni 400%.

FIX Kindlustusmaakler

Sõltumatu nõuanne

Kindlustusseltsi valikul – esindame ja kaitseme Teie huve.

Ajakulu kokkuhoid

Teie esitate meile enda huvid ja meie tegeleme kindlustuspakkumise koostamisega, Te ei kaota enda aega ja saate parima kindlustuspakkumise.

Raha kokkuhoid

Saame Teile pakkuda kõige optimaalsemaid ja soodsamaid kindlustuspakkumisi. Jälgime pidevalt turusituatsiooni hindade ja tingimuste muutumise osas;

Pädevus

Tegeleme kindlustusküsimustega igapäevaselt ja omame vastavaid kogemusi ja teadmisi.

MEIE TEENUSED

FIX Kindlustusmaakleri teenused

Kasutades Fix Kindlustusmaakleri teenuseid võib Teie võit kindlustuslepingu sõlmimisel  olla kuni -20% kindlustusmaksest, võrreldes erinevate seltside pakkumisi võib vahe olla kuni 400%.

FIX Kindlustusmaakler

Kindlustuskonsultatsioonid

Kindlustusvajaduse väljaselgitamine, kindlustusriskide analüüs, kindlustusplaani koostamine. Kindlustustingimuste analüüs ja välistuste selgitamine. Kliendi kindlustusele kuluvate kulude võimalik vähendamine. Kliendi vajaduse ja soovi baasil parima kindlustuslahenduse valik. Kindlustusturul toimuvate muudatuste jälgimine, õigeaeglane informatsioon uutest kindlustustoodetest ja –tingimustest. Konsulteerime muudes kindlustuslepingutega seotud küsimustes.
FIX Kindlustusmaakler

Kahjukäsitlus

Kindlustusjuhtumi korral saate koheselt vajalikku nõu, kuidas vältida edasist kahju suurenemist. Aitame täita vajalikke dokumente, et kiirendada kahjukäsitlusprotsessi ja hüvitise saamist. Vajadusel pretensioonide koostamine ja reguleerimine.

Lepingute ettevalmistamine ja haldamine

Kliendi abistamine, avalduste ja dokumentide täitmine. Lepingute, poliiside ja selle lisade sõlmimine ja kindlustuspoliiside õigeaegne pikendamine. Kliendi kindlustuslepingute andmebaasi haldamine.

Kindlustuskonkursi korraldamine

Valitud kindlustusseltside vahel konkursi läbi viimine parima pakkumise väljaselgitamiseks ning kindlustusseltsiga läbirääkimiste pidamine parimate lepingutingimuste saamiseks.
KINDLUSTUS

Kindlustustooted eraklientidele

Leiame Teie vajadustele parima pakkumise.

Liikluskindlustus

Kaskokindlustus

Kodukindlustus

Reisikindlustus

Väikelaevakindlustus

Vastutuskindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus

Loomakindlustus

Metsakindlustus