fixkindlustusmaakler

ERAKLIENDI

Reisikindlustus

Väljaspool Eestit reisides on alati kindlam tunne, kui Teil on reisikindlustus. Välismaal ei või kunagi teada, milline on sealne arstiabi tase ja kättesaadavus ning kui kallis on haiglaravi, kui peaks juhtuma õnnetus.

Vali endale sobilik kindlustuskaitse:

  • Meditsiiniabi kindlustusega on kaetud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud.
  • Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu.
  • Pagasikindlustus korvab sulle kulud pagasi kaotsimineku, hilinemise või kahjustumise korral.
  • Vastutuskindlustus annab abi nii õigusabikulude kui ka kolmandale isikule tekitatud varalise kahju hüvitamisel.