fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Korteriomanike kaasomandi kindlustus

Korteriomanike kaasomandi kindlustus Korteriomanike kaasomandi kindlustus on mõeldud korteriomanike kaasomandis oleva vara kindlustamiseks.

Kindlustatakse hoone osad, mis kuuluvad kõigile korteriomanikele ühiselt

Kindlustustingimuste alusel on kindlustatud hoone osad, mis kuuluvad korteriomanikele kaasomandiõiguse alusel ning on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või ühiskasutamiseks (nt hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad ruumid, üldkasutatavad tehnoseadmed- ja süsteemid).