fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Elektrooniliste seadmete kindlustus

Elektrooniliste seadmete kindlustus pakub võimaluse kindlustada arvuteid, andmetöötlusseadmeid, meditsiinitehnikat, telekommunikatsiooniseadmeid, mõõtmis- ja katseaparatuuri, videokaameraid ja muud filminduses kasutatavat aparatuuri, video- ning heliaparatuuri, kontoritehnikat jpm.

Elektrooniliste seadmete kindlustus hüvitab kahjud, mille põhjuseks on:

  • kindlustusobjekti operaatori ettevaatamatus ja ebaõiged töövõtted
  • kindlustusobjekti valmistamiseks kasutatud ebakvaliteetsed materjalid
  • lühis, liig-, üle- ja alapinge
  • kontroll-, mõõte- ja kaitseseadmete rikked
  • tuli – tahm, suits, pikselöök, söestumine jm
  • veevõrgust, kanalisatsioonist või küttesüsteemist väljavoolanud vesi või muu vedelik
  • murdvargus, vandalism
  • torm, rahe või looduslik üleujutus.