fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Üürniku või rentniku vastutuskindlustus

Üürniku või rentniku vastutuskindlustus on mõeldud üürnikule või rentnikule, kelle tegevuse tagajärjel võib tekkida isikukahju, asjakahju või otsene finantskahju üürile- või rendileandjale.

Üürniku või rentniku vastutuskindlustusega ei hüvitata üürnike või rentnike tekitatud kahjusid kolmandatele isikutele. Kui soovite kindlustada vastutust, mis hõlmaks ka teie tegevusest tulenenud kahju kolmandale isikule, siis soovitame ettevõtte tegevuse vastutuskindlustust.