fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustuse põhimõtte kohaselt hüvitab kindlustusandja kahju, mis kuuluks hüvitamisele kindlustatud isiku poolt vastavalt tsiviilvastutuse põhimõtetele.

Vastutuskindlustuse peamised alaliigid on:

  • Üldine tsiviilvastutuskindlustus. Teie või Teie firma poolt kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks talvel tänava liivatamata jätmine, mille tagajärjel kolmas isik libastus ja murdis jalaluu).
  • Erialane tsiviilvastutuskindlustus. Teie või Teie firma poolt erialase või ametialase teenuse osutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks ebatäpne projekteerimine, meditsiiniline väärravi, kohtutäituri ebaseadusliku tegevuse tagajärjel tekkinud kahju).
  • Tootevastutuskindlustus. Teie toodetud ebakvaliteetse või praaktoote tarbimisel/kasutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks vett läbilaskev akvaarium rikub põrandakatte, kruvi saias murrab hamba vm).