fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Loomakindlustus

 Loomakindlustus on mõeldud:

  • veiste
  • hobuste
  • lammaste
  • sigade
  • kitsede kindlustamiseks


Loomakindlustust vajavad kõige enam põllumajandustootjad – tulekahju, loodusõnnetuse, haiguse või muu õnnetuse tagajärjel hukka saanud kariloomade asendamine uutega on väga kulukas ja põllumajandustootjal endal puuduvad selleks võimalused laenuvõtjad – õnnetuse tagajärjel seiskunud tootmine tähendab sissetulekute järsku langust, mistõttu võib ohtu sattuda laenukohustuste täitmine.

Kindlustuskaitset on võimalik saada ka looma osalemiseks konkurssidel, näitustel, treeningutel, võistlustel ja muudel üritustel.