fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus tagab töötajale rahalise hüvitise, kui ootamatu õnnetuse tõttu alaneb või kaob inimese võime töötada. Inimesele harjumuspäraseks saanud sissetulek on vähenenud või katkenud. Juhtuda võib ka halvim – sel juhul aitab kindlustushüvitis leevendada töötaja lähedaste majandusmuresid.

Kindlustushüvitist makstakse juhul, kui

  • töötaja ei ole õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutiselt võimeline täitma oma tööülesandeid ning viibib kodusel või haiglaravil – meie maksame haiguslehe alusel päevaraha või arstitõendi alusel valuraha eeldusel, et ravi kestab vähemalt 7 päeva;
  • töötaja vigastused ei taastu pärast õnnetusjuhtumit ning talle jääb püsiv puue – meie korvame olenevalt vigastuse suurusest kas osa kindlustussummast või kogu kindlustussumma. Püsiva puude suuruse määramise aluseks on If kindlustuse püsiva puude raskusastmete tabel;
  • juhtub kõige halvem ja töötaja sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel – meie maksame töötaja pärijatele välja surmajuhtumihüvitise.


Õnnetusjuhtumikindlustus ei hüvita kannatanu raviarveid ega ravimite ostmiseks tehtud kulutusi. Samuti ei hüvitata moraalset kahju.

Kindlustuslepinguga määratakse igale töötajale eraldi kindlustussumma, mis on õnnetuse korral makstavate hüvitiste ülempiiriks.

Kindlustuslepingu sõlmimisel vali, kas kindlustuskaitse kehtib ööpäev läbi mis tahes õnnetusjuhtumi suhtes või üksnes tööajal ja tööga seotud õnnetuse (tööõnnetuse) suhtes.

Kindlustushüvitise suurus ei sõltu mitte õnnetusjuhtumiga seotud kulutustest, vaid õnnetusjuhtumi tagajärje raskusastmest.