fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Ettevõtte varakindlustus

 Eduka ja hästi toimiva ettevõtte ülesehitamine võtab aastaid, sellesse on investeeritud raha, energiat ja aega.

Tihti on ettevõte valikute ees, milliseid riske maandada ise ja millised kindlustusteenuse abil – kindlustuskaitse valimisel on võimalik loovutada osa riske kindlustusseltsile.

Oskuslikult valitud kindlustuskaitse ja ettevõtte riskide juhtimine loob tagatise ettevõtte stabiilse tuleviku jaoks.

Ettevõtte vara kindlustus on sinu ettevõtte stabiilsuse tagatis õnnetusjuhtumi korral.

Kindlustusobjektideks on näiteks:

  • hooned ja rajatis – maaga püsivalt ühendatud valmis- või pooleliolev ehitis
  • siseviimistlus – hoone osad, mida saab muuta või eemaldada ilma hoone neid osi kahjustamata, mis on vajalikud hoone püsimiseks ja ohutuse tagamiseks
  • varustus – seadmed, masinad, inventar
  • kaup – tooraine, pooltooted, valmistooted ja varuosad
  • lisakulutused – koristus- ja lammutustööde kulud, õigusaktidega kehtestatud nõuetest tulenevad lisakulud ja projekteerimiskulud