fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Kaskokindlustus (sõidukikindlustus)

Kaskokindlustusega hüvitatakse sõiduki kahjustumine, hävimine ja kaotsiminek ning sellised kahjustused, mida liikluskindlustuse seaduse järgi ei hüvitata. Näiteks sõiduki kahjustumine liiklusõnnetuse tagajärjel, kui süüdlaseks osutub sõidukit juhtinud isik ise; sõiduki süttimine ja süütamine; sõiduki või selle osade vargus jms.

Kaskokindlustus pakub võimaluse kindlustada teeliikluses osalevaid Eestis registreeritud maismaasõidukeid: sõiduautod, pakiautod, pisibussid, veoautod, vedukautod, bussid, haagised, mootorrattad ja ATVd.


Kindlustuskaitse
Kaskokindlustusega saab kindlustada järgmiste riskide vastu:

 • Liiklusõnnetus
 • Loodusõnnetus
 • Tulekahju
 • Vandalism
 • Vargus, röövimine, ärandamine


Lisatasu eest saab kindlustada järgmiste riskide vastu:

 • Klaasikindlustus
 • Kasutuskatkestuskindlustus (Asendussõitude kulud).
 • Uusväärtuskindlustus (Auto täieliku hävinemise, varguse või röövimise korral hüvitame selle sõiduki esmamüügihinna. Ainult uuele autole).
 • Liisingmakse kindlustus (Kindlustatakse sõiduki liisingmakse, juhuks kui kindlustatud isik on kasko kahjujuhtumi järgselt ambulatoorsel või statsionaarsel ravil).
 • Õnnetusjuhtumikindlustus juhile ja reisijatele (Kindlustatud on sõidukis olevad inimesed surma juhtumi või invaliidistumise (60%) korral).
 • Tehnilise rikke kaitse (Tehnilise rikke kindlustusjuhtumiks on auto mootori, mootori jahutussüsteemi, mootori juhtelektroonika, jõuülekande, jõuülekande jahutussüsteemi, jõuülekande juhtelektroonika ning piduri- ja roolisüsteemi ootamatu ja ettenägematu rike).
 • Võtmete ja/või dokumentideta kindlustus (sõiduki vargust koos sõiduki võtmete vargusega).
 • Pagasikindlustus (sõiduki kasutajate isiklikke tarbeesemete vargus).
 • Vastutuskindlustus (Hüvitatakse liiklusõnnetusega seoses kantud kulud õigusabile).


Millest sõltub kindlustusmakse suurus?

Makse suurus sõltub kindlustatava sõiduki margist, mudelist, vanusest ja mootori võimsusest. Samuti sõltub makse piirkonnast, kus kindlustus kehtib ning valitud omavastutuse suurusest. Lisaks mõjutab kind­lustusmakset kliendisuhte pikkus ja kahjude arv.