fixkindlustusmaakler

ÄRIKLIENDI

Erialase tegevuse kindlustus

Erialase tegevuse vastutuskindlustus on mõeldud oma erialal tegutsevatele arhitektidele, arstidele, raamatupidajatele, inseneridele ja muude erialade esindajatele, et kaitsta neid võimalike nõuete eest.

Paljude erialade esindajad peavad oma vastutuse kindlustama kohustuslikus korras. Sellise kohustuse on riik pannud notaritele, kohtutäituritele, advokaatidele, audiitoritele, pankrotihalduritele jm erialade esindajatele.

Erialase tegevuse tsiviilvastutuse kindlustamise eesmärk on pakkuda kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses kindlustuskaitset isikule, kes põhjustas kindlustuspoliisil märgitud erialal tegutsedes, mittetahtlikult põhjustas isiku-, asja- või finantskahju, mille eest ta seaduse järgi vastutab.

Erialase tegevuse vastutuskindlustuse kahju näiteid

  • Projekteerija andis kliendile üle vigase projekti, mille järgi ehitatud hoone ukseava oli liiga madal ning seda hoonet ei saadud seepärast sihtotstarbeliselt kasutada. Hoone ukseava tuli ehitada suuremaks. Tegu on finantskahjuga ja hüvitatakse ukseava ümberehituskulud. Vigase projekti ümbertegemise kulud ei kuulu hüvitamisele.
  • Arst määras patsiendile vale ravi või jättis vajalikud analüüsid tellimata ning seetõttu tekkisid ravialusel tervisehäired. Tegu on isikukahjuga ning hüvitamisele kuuluvad valeravi tagajärgede ravikulud.